Papirindustriens Tekniske Forening

The Technical Association of the Norwegian Pulp and Paper Industry

Nyheter

Nordisk Pappershistorisk Förening - NPH


Treforedlingsprisen 2016 til Borregaard

Styret i Stiftelsen Papirindustriens Forskningsinstitutt besluttet i år å tildele Treforedlingsprisen 2016 til forskningssjef Kristin Misund, direktør for FoU, forretningsutvikling Gisle L. Johansen og teknologidirektør Gudbrand Rødsrud, alle fra Borregaard. Du kan lese mer om prisen og begrunnelsen for tildelingen på
Borregaards hjemmesider.

Treforedlingsprisen 2015 til Nordic Paper Greaker

Treforedlingsprisen 2015 ble på årets Treforedlingsforum tildelt Nordic Paper Greåker for sin mangeårige utvikling av greaseproof teknologien. Bedriften er verdensledende og har videreutviklet et tradisjonelt produkt til nye bruksområder. Prisen deles ut av Stiftelsen Papirindustriens Forskningsinstitutt og består av et diplom samt et prisbeløp på 15.000 kroner.

Rolf Hauge gjenvalgt i PTF

Rolf A. Hauge ble på årets generalforsamling i Papirindustriens Tekniske Forening (PTF) gjenvalgt som styreleder for tredje gang. Han går dermed på sin fjerde periode som styreleder i foreningen.

PTFs hedersbeger til Per Vidar Wærnes 

Papirindustriens Tekniske Forenings Hedersbeger ble på festmiddagen i tilknytning til årets Treforedlingsforum tildelt Per Vidar Wærnes. Han har vært foreningens klubbmester i over ti år.