Papirindustriens Tekniske Forening

The Technical Association of the Norwegian Pulp and Paper Industry

21. og 22. november, Treforedlingsforum 2017 på Radisson BLU Scandinavia Hotel, Oslo

Mottoet for årets Treforedlingsforum er «Papir og trefiber i fremtiden».
Industrien legger frem sitt veikart for industriens utvikling.