Papirindustriens Tekniske Forening

The Technical Association of the Norwegian Pulp and Paper Industry

21. og 22. november, Treforedlingsforum 2017 på Radisson BLU Scandinavia Hotel, Oslo

Noter datoene allerede nå!