Vårmøtet 2020 - Avlyst

Styret har arbeidet med å arrangere et vårmøte i Karlstad, med besøk på Billerud-Gruvön og StoraEnso Skoghall. Dette er avlyst inntil videre, men kan tas opp igjen neste år, dersom medlemmene er interesserte i å besøke verdens nyeste kartongfabrikk.

 

Treforedlingsforum 2020 avlyst

Styret i Papirindustriens Tekniske Forening vedtok på møte 27. august å avlyse årets Treforedlingsforum, på grunn av den usikre pandemisituasjonen. Planleggingen av arrangementet startet allerede i vår, men det viste seg raskt at det var vanskelig å få foredragsholdere som ville binde seg til å komme i november.