Vårmøte 2020 - Avlyst

Styret har arbeidet med å arrangere et vårmøte i Karlstad, med besøk på Billerud-Gruvön og StoraEnso Skoghall. Dette er avlyst inntil videre, men kan tas opp igjen neste år, dersom medlemmene er interesserte i å besøke verdens nyeste kartongfabrikk.

 

Forberedelsene til Treforedlingsforum 2020 fortsetter

Styret i PTF startet i vinter forberedelsene til årets Treforedlingsforum. På et videobasert styremøte 4. mai vedtok styret at arbeidet skal fortsette. Man ønsker å se tiden an, for så å ta endelig beslutning om arrangementet til høsten.