Papirindustriens Tekniske Forening

The Technical Association of the Norwegian Pulp and Paper Industry

Nyheter

Zellcheming-Expo 25.-27. juni 2019 i Frankfurt

Invitasjon

Påmelding

DITP Symposium 20.-21. november 2019 i Postojna, Slovenia

Second annuncement

Nordisk Pappershistorisk Förening - NPH

Treforedlingsprisen 2018 til Kristin Syverud og
Ellinor Bævre Heggset.

Treforedlingsprisen 2018 ble på årets Treforedlingsforum tildelt RISE PFI-forskerne
Kristin Syverud og Ellinor Bævre Heggset.

Treforedlingsprisen 2017 til Norske Skog Saugbrugs AS

Treforedlingsprisen 2017 ble på  Treforedlingforum tildelt Norske Skog Saugbrugs AS og ble mottatt av Gudmund Jenssen og Patrik Axelsson fra bedriftens utviklingsavdeling. Bak tildelingen av Treforedlings-prisen står Stiftelsen PFI. Norske Skog Saugbrugs fikk prisen for utvikling av nye og miljøvennlige produkter og prosesser, samt kontinuerlig forbedring og kostnads-besparelser.

Valg av styret i PTF


Valg av styret for Papir-industriens Tekniske Forening på foreningens årsmøte 20. november. Styret består av Håvard Grande Urhamar, Peter Lindgren, Patrik Axelsson, Kathrin Mörseburg, Rakel Skjellegrind, Brynjar Svarstad, Kai Roger Abrahamsen og Rolf Hauge (styreleder)