Papirindustriens Tekniske Forening

The Technical Association of the Norwegian Pulp and Paper Industry

Nyheter

Nordisk Pappershistorisk Förening - NPH

Treforedlingsprisen 2017 til Norske Skog Saugbrugs AS

Treforedlingsprisen 2017 ble på årets Treforedlingsforum tildelt Norske
Skog Saugbrugs AS og ble mottatt av Gudmund Jenssen og Patrik
Axelsson fra beriftens utviklingsavdeling. Bak tildelingen av
Treforedlingsprisen står Stiftelsen PFI. Norske Skog Saugbrugs fikk
prisen for utvikling av nye og miljøvennlige produkter og prosesser,
samt kontinuerlig forbedring og kostnadsbesparelser.

Treforedlingsprisen 2016 til Borregaard

Treforedlingsprisen 2016 ble på  årets Treforedlingforum tildelt forskningssjef Kristin Misund, direktør for FoU, forretningsutvikling Gisle L. Johansen og teknologidirektør Gudbrand Rødsrud, alle fra Borregaard. Prisen deles ut av Stiftelsen Papirindustriens Forskningsinstitutt og består av et diplom samt et prisbeløp på 15.000 kroner.

Gjenvalg av styret i PTF


Det ble ingen utskiftninger i styret for Papirindustriens Tekniske Forening på foreningens årsmøte 21. november. Styret består av Peter Lindgren, Patrik Axelsson, Kathrin Mörseburg, Peter Dahlbom, Anders Hauge Johansen, Solenne Roudot, Brynjar Svarstad og Rolf Hauge (styreleder)