Papirindustriens Tekniske Forening

The Technical Association of the Norwegian Pulp and Paper Industry

Treforedlingsforum 2019
onsdag 20. og torsdag 21. november på Radisson BLU Scandinavia Hotel, Oslo

Sett av datoene allered nå.
OBS! Merk at dagene er flyttet til onsdag og torsdag