Papirindustriens Tekniske Forening

The Technical Association of the Norwegian Pulp and Paper Industry

Til medlemmer av PTF!

Styret ønsker å følge opp møtesuksessen fra våren 2015:

Vårmøte med Nordic Paper Greaker

Nordic Paper Greaker inviterer PTFs medlemmer til et møte med industrien

torsdag 4. mai 2017. kl 10.30 til 14.00

Oppmøtet er på Nye Folkets Hus, Revyveien 2 A, Greåker.

Arrangementet er gratis for medlemmer i PTF!

Program og påmelding gjøres her!

Med vennlig hilsen
Styret i Papirindustriens Tekniske Forening