Papirindustriens Tekniske Forening

The Technical Association of the Norwegian Pulp and Paper Industry

Medlemsmøtet finner sted torsdag 9. mai 2019 fra kl 1100-1430 på Elopak a.s.
Mer informasjon følger.