Papirindustriens Tekniske Forening

The Technical Association of the Norwegian Pulp and Paper Industry

Velkommen til PTFs Hjemmeside

Foreningens formål

PTF skal være et samlingspunkt for ingeniører og andre som arbeider innenfor treforedlings-industrien, eller ved bedrifter som er leverandører til eller kunder av denne industrien.

Gjennom utveksling av kunnskaper og gjennom opprettelse og pleie av personlige og faglige relasjoner, skal medlemmene kunne bidra til å heve kunnskapsnivået hos foreningens medlems-bedrifter.

Foreningens formålsparagraf

"Fremme den tekniske utvikling av treforedlingsindustrien i Norge, blant annet ved å virke for samarbeid mellom medlemmene, ved å fremme forskning og teknisk-vitenskapelig virksomhet, ved å holde foredrags- og diskusjons-møter, ved å arrangere studiebesøk ved fabrikker og verksteder, ved å samarbeide med organisasjoner i inn- og utland, ved å opprettholde et fagorgan m.v. 

 

Ved siden av å bidra til å utvikle medlemmenes tekniske og profesjonelle kunnskaper, er en viktig del av foreningens virksomhet å sørge for at medlemmene har et forum for utveksling av erfaringer og synspunkter på en uformell basis. Det oppnår vi ved også å tilrettelegge for sosiale sammenkomster. Spesielt er det viktig å skape en atmosfære hvor yngre medlemmer kjenner seg velkommen i foreningen."


Informasjon

Papermakers' Wiki (PDF)

Nordisk Pappershistorisk
Info.brosjyre (PDF)