Treforedlingsforum 2020 avlyst

Treforedlingsforum 2020 avlyst

Styret i Papirindustriens Tekniske Forening vedtok på møte 27. august å avlyse årets Treforedlingsforum, på grunn av den usikre pandemisituasjonen. Planleggingen av arrangementet startet allerede i vår, men det viste seg raskt at det var vanskelig å få foredragsholdere som ville binde seg til å komme i november. Man er også usikker på i hvilken grad medlemmene vil få anledning til å reise i høst.

Les mer
Styret i PTF fortsetter i 2021

Styret i PTF fortsetter i 2021

Svært få av medlemmene i styret for Papirindustriens Tekniske Forening var på valg i 2019, og de som var på valg, ble gjenvalgt. Etter det digitale årsmøtet 2020 ble det klart at alle fortsetter i 2021, bortsett fra Peter Dahlbom, som har sluttet i bransjen.

Les mer