Velkommen til PTFs nye hjemmeside, som er under oppbygging.

 

Forberedelsene til Treforedlingsforum fortsetter

Forberedelsene til Treforedlingsforum fortsetter

Styret i PTF startet i vinter forberedelsene til årets Treforedlingsforum. På et videobasert styremøte 4. mai vedtok styret at arbeidet skal fortsette. Man ønsker å se tiden an, for så å ta endelig beslutning om arrangementet til høsten.

Les mer