Treforedlingsforum 2020 avlyst

Treforedlingsforum 2020 avlyst

09.09.20 13:04 av Karl Jørgen Gurandsrud

Styret i Papirindustriens Tekniske Forening vedtok på møte 27. august å avlyse årets Treforedlingsforum, på grunn av den usikre pandemisituasjonen. Planleggingen av arrangementet startet allerede i vår, men det viste seg raskt at det var vanskelig å få foredragsholdere som ville binde seg til å komme i november. Man er også usikker på i hvilken grad medlemmene vil få anledning til å reise i høst.

Les mer

Kategorier