Treforedlingsforum 2020 avlyst

Treforedlingsforum 2020 avlyst

Publisert av Karl Jørgen Gurandsrud den 09.09.20.

Styret i Papirindustriens Tekniske Forening vedtok på møte 27. august å avlyse årets Treforedlingsforum, på grunn av den usikre pandemisituasjonen. Planleggingen av arrangementet startet allerede i vår, men det viste seg raskt at det var vanskelig å få foredragsholdere som ville binde seg til å komme i november. Man er også usikker på i hvilken grad medlemmene vil få anledning til å reise i høst. Teknikeruken (nå Treforedlingsforum) ble arrangert første gang i 1923.Det må antas at aktiviteten lå nede under krigen, men i 1946 var det full fart igjen.

Bortsett fra krigsårene er det ikke kjent at arrangementet har vært avlyst tidligere. Blant foredragsholderne har man ofte klart å skaffe viktige personer, slik som statsråder og andre viktige politikere. Dessuten har toppfolk fra industrien svært ofte stilt opp. Et høydepunkt var arrangementet i 1994, da statsminister Gro Harlem Brundtland var hovedtaler. Senere har blant andre tidligere Saugbrugs-ansatt og LO-leder, Yngve Hågensen (bildet øverst), vært på talerstolen under Treforedlingsforum.

Bildet til venstre: Statsminister Gro Harlem Brundtland i samtale med PFI-sjef Einar Bøhmer (t. v.) og professor Per Koch Christensen, NTNU, under EU-møtet i 1994.

Grunnlaget for Treforedlingsforum ble lagt i 1922 da industriens bransjeforeninger opprettet «Papirindustriens Felleskomité for videnskapelig og industriell forskning samt spesialundervisning». Den forandret senere navn til Papirindustriens Forskningskomité, Komitéens arbeide førte til opprettelsen av Papirindustriens Forskningsinstitutt i 1931.

I tilslutning til arbeidet i Papirindustriens Forskningskomité nedsatte PTF sitt eget forsknings- og undervisningsutvalg. Dette foreslo at PTF skulle arrangere en årlig «Teknikeruke». Denne skulle ha til oppgave å stimulere interessen for vitenskapelig forskning i sin alminnelighet samt å skape samarbeide innen den forskningsvirksomhet som ble drevet innen høyskoler, universiteter og bedrifter. På 1980-tallet kom Treforedlingsindustriens Bransjeforening inn som medarrangør, og arrangementet skiftet navn til Treforedlingsforum.

 

Bildet til høyre: Mange gode samtaler har funnet sted ved Teknikerukens middag. Her er skogeier og tidligere maskinselger Roy Systad (t. v.) i samtale med landbruks- og matminister Lars Sponheim, mens direktør Erik Haugen i PIL er interessert tilhører.

 

Den første Teknikeruken, i 1923, ble i 25-årsboken betegnet som en avgjort suksess og en viktig milepæl i den norske papirindustris historie. Den omfattet 15 foredrag og besøk på Aftenpostens trykkeri, men historien forteller ikke om hvor mange dager programmet ble fordelt på. Året etter omfattet programmet 15 foredrag og festmiddag på Frognerseteren den 29. august, der man også feiret foreningens 10-årsjubileum. Fra teknikerukens program for 1946 fremgår det at den gikk over tre dager, med avslutningsfest siste dag.

 

Bildet til venstre:  Utvandret PTF-medlem, Tharald Frette, har vært en trofast deltager på Teknikeruken, her iført sin skotske nasjonaldrakt og sin gode venn, pipen.

 

Allerede ved den første teknikeruke ble det lansert et slagord for arrangementet – at industriens fremtid for en vesentlig del avhenger av vitenskapens prinsipper ved fabrikasjonen. Dette ble senere ukers motto. Man har også lenge hatt et motto for Teknikerukens middag: «Nye vennskap skal knyttes, gamle vennskap skal fornyes, og fagprat er i aller høyeste grad tillatt». Dette skal være utformet av mangeårig klubbmester, Finn Lie.

Til Teknikeruken har det alltid kommet en del representanter fra utlandet, spesielt fra de andre nordiske landene, men også fra andre land innenfor EUCEPA, USA og Canada. En kjent og kjær gjest i tidligere år var direktør C. B. Thorne, som tidlig utvandret til Canada og bidro til å bygge opp den kanadiske skogindustrien, blant annet Port Hawkesbury. Han var svært velvillig når det gjaldt PTFs virksomhet og bidro flere ganger økonomisk til å skaffe PTF et teknisk bibliotek som endte opp på PFIs bibliotek. Han ble da også hedret med æresmedlemskap i foreningen.