Papirindustriens Tekniske Forening

The Technical Association of the Norwegian Pulp and Paper Industry

PTFs Sekretariat

PTFs sekretariat har sitt kontor Børrestuveien 3.

Her finner du vår daglig leder / administrasjonssekretær Irene Skjefstad

Vår postadresse er: Postboks 13 Blindern, NO-0313 Oslo

Besøksadresse er: Børrestuveien 3, NO-0373 Oslo

Mobil: +47 909 38 713

E-mail:
irene.skjefstad.ptf@treteknisk.no

PTFs klubbmester ("sermonimester"):
Karl Jørgen Gurandsrud