Papirindustriens Tekniske Forening

The Technical Association of the Norwegian Pulp and Paper Industry

Styret

Foreningens styre består av styreleder, nestleder, fem styremedlemmer og ungdomsrepresentant. Tre av styremedlemmene er lederne i respektive papirgruppen, massegruppen og gruppe for service og driftsstøtte. Det er også fem vararepresentanter til styret, hvorav tre er nestledere i de respektive gruppene.

For året 2016 / 2017 består styret av:

Styreleder: Rolf A. Hauge
Hammerstad gt. 16,
0363 Oslo
Mobil: 918 27 650
E-mail: rolfahauge (a) gmail.comNestleder:
 Peter Dahlbom
Norske Skog Skogn AS,
7620 Skogn
Telefon: 74 08 70 00
Mobil: 970 99 962
E-mail: peter.dahlbom (a) norskeskog.com

Styremedlem: Anders Hauge Johansen
Norske Skog Saugbrugs AS, 1756 Halden
Mobil: 909 40 502
E-mail: anders.johansen (a) norskeskog.com

Styremedlem: Brynjar Svarstad
Ranheim Paper & Board AS
Peder Myhres veg 19,
7055 Ranheim
Mobil: 907 26 677
E-mail: brynjar.svarstad (a)ranheim-pb.no

 

Styremedlem og ungdomsrepresentant: 
Solenne Roudot
Elopak as, Postboks 24,
3431 Spikkstad
Mobil: 414 37 783
E-mail: solenne.roudot (a) elopak.no

Styremedlem og leder i Massegruppen:
Patrik Axelsson
Norske Skog Saugbrugs AS,
1756 Halden
Mobil: 452 14 106
E-mail: patrik.axelsson (a) norskeskog.com

Styremedlem og leder i Papirgruppen: 
Kathrin Mörseburg
RISE PFI AS
7491 Trondheim
Mobil: 951 34 266
E-mail:katrin.morseburg (a) rise-pfi.no

Styremedlem og leder i Gruppe for service
og driftsstøtte: 
Peter Lindgren
Valmet Paper AB,
Postboks 1014,
SE-651 15 Karlstad
Mobil: +46 703 171 138
E-mail: peter.lindgren (a) valmet.com