Papirindustriens Tekniske Forening

The Technical Association of the Norwegian Pulp and Paper Industry

PTFs virksomhet

Den viktigste kunnskaps- og kontaktskapende virksomheten er PTFs møter med faglige foredrag, kombinert med sosialt samvær. Møtene arrangeres på ulike steder i landet, ofte kombinert med ekskursjoner til nærliggende fabrikker og andre steder av interesse.

Foreningen har følgende grupper for sine medlemmer:

Massegruppen
Papirgruppen
Gruppe for service og driftsstøtte

Hver av gruppene har sitt eget styre med leder, nestleder
og vararepresentant. Som medlem av foreningen kan du delta i alle tre gruppenes aktiviteter.

Hver gruppe har normalt to møter i året, ett om våren og ett om høsten. I den senere tid har det ofte vært arrangert fellesmøter der to eller alle tre gruppene har gått sammen om programmet. Dette i erkjennelse av at fagområdene innenfor industrien blir mer og mer integrert i hverandre.

Foreningens hovedarrangement har i mange år vært PTFs Teknikeruke. I de senere år har PTF hatt et samarbeid med Treforedlingsindustriens Bransjeforening (TFB) om å arrangere "Treforedlingsforum", der næringspolitiske emner utfyller Teknikerukens tradisjonelle tekniske foredrag. Men de siste årene har vi tatt hånd om programmet selv.

PTF samarbeider med tilsvarende foreninger på det internasjonale plan, både ved å arrangere felles aktiviteter og som sponsor av utenlandske møter. Arrangementer "International Mechanical Pulping Conference" som går på omgang mellom nordamerikanske og nordiske foreninger, har flere ganger blitt holdt i PTFs regi.

En viktig del av PTFs virksomhet er å stimulere til økt egenutvikling og dermed kompetanseheving for treforedlingsindustrien. Til dette formål disponerer PTF et stipendiefond, som kan dele ut stipend til studenter og til videreutdannelse.